LIGITA PURIŅA

PARALĒLĀS REALITĀTES

AUDEKLS, EĻĻA

120X80 CM

2019

AUTORES KOMENTĀRS:
“Gleznā “Paralēlās realitātes” redzamas dažādas pasaules – gan tīri fiziskā, kas ir ūdens virsma, gan debesu un zaru atspīdums, gan zem un virs ūdens esošie augi. Šīs pasaules mainās un mijiedarbojās iespaidojot viena otru, bet vienlaicīgi arī dzīvojot katra savu dzīvi. Atspīdumā viss izskatās savādāk un mani fascinē pētīt gaismu, ritmu un krāsu spēli, ko rada šo dažādo matēriju saskare vienai ar otru veidojot jaunas realitātes – ļoti nepastāvīgas, netveramas un mainīgas. Vispārināti domājot tā arī katrs no mums spoguļojamies viens otrā un pasaulē, iedvesmojam, iespaidojam un mijiedarbojamies.”