BAIBA ĀBELĪTE

FILTRĒ … ko lieto, ko elpo, ko dzirdi, ko radi …

AUTORTEHNIKA

122 x 106 CM

2020