ANNA ZANDBERGA-ŠENKE

PRIEKŠNOJAUTA

LINOGRIEZUMS, AUTORTEHNIKA

34X24,5 CM

2020