ZANDA LIEDSKALNIŅA

RĪTS PILSĒTĀ
LINOGRIEZUMS, MONOTIPIJA
60X42 CM
2020