JĀNIS STRUPULIS

NOSLĒGŠANĀS 

ĢIPSIS

D – 7,4 CM

2019